Scoutinggroep de Voerman

Handleiding voor nieuwe leden

Alles wat je moet weten over scouting en onze vereniging

Help! Mijn kind zit op scouting!

Geen paniek!

Op deze pagina is alles te lezen over wat scouting is, hoe we bepaalde dingen doen en welke gezichten er bij de groep horen. Een totale gids voor beginners:

 1. Wat is scouting
  Informatie over de groep, leiding, bestuur en andere belangrijke spelers.
 2. Speltakken
  Informatie per leeftijdsgroep, wat ze doen, contactgegevens van de teamleider en meer.
 3. Hoe zit dit?
  Informatie over hoe een opkomst werkt, hoe we omgaan met afmelden, wat installeren is, welke activiteiten er zijn en hoe wij omgaan met veiligheid binnen de groep.
 4. Alles over kampen
  Uitleg over de grootste kampen van het jaar en informatie over kampgeld.
 5. Kleding en materiaal
  Wat moet je aanschaffen en wat krijg je van de groep? Wanneer draag je een das en wanneer een scoutfit?
 6. Financiën en administratie
  Contributie, rekeningnummer, verzekering en meer.
 7. Contact
  Hoe verloopt oudercontact, hoe gaan we om met beeldmateriaal, wat is ons adres en hoe kom je nu in contact met ons?

Wat is scouting?

Scouting is een superleuke en actieve manier om vrije tijd te besteden. Samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid en ontwikkeling zijn belangrijke thema’s binnen scouting. Naarmate de leden ouder worden, neemt de begeleiding af en de zelfstandigheid toe. Tijdens de opkomsten doen de kinderen verschillende activiteiten en leren op deze manier allerlei vaardigheden.

Klik op een van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie.

Maak kennis met De Voerman

De eerste groepsfoto van De Groene Troep IV (1918)

De eerste groepsfoto van De Groene Troep IV (1918)

Scoutinggroep De Voerman is een van de oudste scoutingverenigingen van Nederland. In juni 1917 startte de club als vierde padvinderstroep uit het noorden onder de naam “De Groene Troep”, met een groenkleurige das. In 1937 werden alle troepen en groepen verzocht zich in te schrijven bij Scouting Nederland. De groep koos als formele naam “De Voerman”. Sindsdien staan wij in de boeken als “Scoutinggroep De Voerman – Groep IV“.

De Voerman is van oudsher een Groningse vereninging. Gestart aan het Prinsenhof in het centrum van Groningen. Sinds 1985 is De Voerman in Beijum te vinden, op de plek waar nu wijkcentrum ‘Trefpunt’ staat. Het wijkcentrum werd na 1992 gebouwd, nadat “De Boerderij” dat jaar afbrandde. Sindsdien hebben wij een plek in het wijkcentrum, met ruimte voor al ons materiaal, om te bouwen en te spelen.

Wie heeft de leiding?

Leiding in overlegScouting wordt gerund door vrijwilligers, op bestuurlijk en op uitvoerend niveau. De leiding van iedere speltak is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, waaronder de wekelijkse opkomsten en het organiseren van kampen. De leiding is tevens het aanspreekpunt voor de leden en de ouders. Benieuwd wie de leiding is dit seizoen? Bekijk ons overzicht van leiders. Voor direct contact met de teamleider ga je naar de betreffende speltak.

Wat doet het bestuur?

Vergaderopstelling in ons lokaalOnze vereniging wordt geleid door een bestuur. Het bestuur zorgt voor alle overkoepelende zaken, waaronder financien, organisatorische zaken, beleid, (toekomst)visie en meer. Elk jaar organiseert het bestuur een algemene ledenvergadering (ALV) voor alle leden, ouders en staf. Tijdens de ALV wordt de staat en voortgang van de groep besproken en is er ruimte voor geinteressserde om vragen te stellen. Benieuwd wie er in het bestuur zitten? Bekijk hier het overzicht van bestuursleden of bekijk de contactgegevens onder aan deze pagina.

Groepsbegeleider en vertrouwenspersonen

Onze vereniging kent een groepsbegeleider en twee vertrouwenspersonen. De groepsbegeleider is de spil in onze groep. Hij of zij geeft advies aan de speltakken, houdt contact met de leiding voor persoonlijke uitdagingen en ambities, regelt trainingen en heeft een plek aan de bestuurstafel. Wanneer iemand interesse heeft om leiding te worden gaat de groepsbegeleider het gesprek aan, bespreekt met het de speltak(ken) en met het bestuur. Bekijk de bestuurspagina om te zien wie onze groepsbegeleider is.

Wanneer er binnen onze vereniging dingen gebeuren die als grensoverschrijdend worden ervaren, of wanneer het prettiger is om met iemand anders dan de leiding of het bestuur te praten, dan is het ook mogelijk om met de vertrouwenspersoon te praten. Een vertrouwenspersoon is onafhankelijk en gaat discreet om met contact. Bekijk hier de vertrouwenspersoon en de contactgegevens.

Speltakken (leeftijdsgroepen)

Scouting is opgebouwd uit verschillende leeftijdsgroepen, speltakken genoemd. Bij De Voerman zijn er vier van deze speltakken: welpen (7-11 jaar), scouts (11-15 jaar), explorers (15-18 jaar) en de stam (+18 jaar). Iedere speltak komt één keer per week samen tijdens een zogenaamde “opkomst”. Klik op een van de onderstaande leeftijdsgroepen voor meer informatie.

Welpen (7-11 jaar)

Scoutingroep De Voerman - Speltak Welpen

De kinderen van 7 tot en met 11 jaar spelen in de jungle. Samen met de figuren uit het Jungleboek beleven ze de spannendste avonturen. Bij het spelen aan de hand van een thema gebruiken de welpen hun fantasie en dit draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Dit alles gebeurt onder leiding van deskundige vrijwilligers.

Een groep welpen wordt een ‘horde ’ genoemd. De horde is vervolgens weer opgedeeld in kleine, vaste groepjes. Zo ’n groepje heet een ‘nest’ en ieder nest draagt de naam van een kleur. In elk nest krijgen twee kinderen wat meer verantwoordelijkheden dan de andere kinderen. De welp die aan het hoofd staat, heet een ‘gids ’, de tweede welp heet een ‘helper ’.

Opkomsttijden:
Zaterdag van 10:00 uur tot 12:00 uur.

Teamleider:
Yvonne (06-11803994)
welpen@devoerman.nl

Meer weten?

Scouts (11-15 jaar)

Scoutingroep De Voerman - Speltak ScoutsDe scouts zijn meiden en jongens van 11 tot 15 jaar. Leuke spellen doen, primitief koken, leren hoe je vuur moet maken of het lopen van hike; bij de scouts doe je het allemaal! Bij de scouts werk je in patrouilles. Dit zijn groepjes van vijf of zes jeugdleden met elk een eigen patrouilleleider (PL) en assistent patrouilleider (APL). Binnen een patrouille leer je wat samenwerken is en wat je er mee kunt bereiken. Zo worden spellen en activiteiten vaak per patrouille uitgezet, met soms een wedstrijd element, maar vaak ook alleen al om van elkaar te kunnen leren.

Als scout ga je vaker en langer op avontuur. Zo zijn er jaarlijks meerdere kampen waar er wordt deelgenomen, zoals Nieuwjaarskamp, Noordelijke Pinksterkamp, Kaderkamp en meer. Daarnaast zijn er verschillende activiteiten die door Scouting Nederland of Regio Groningen worden georganiseerd. Van weekendhikes zoals NHW tot aan vlottentochten.

Opkomsttijden:
Zaterdag van 13:30 uur tot 16:30 uur

Teamleider:
Dion (06-12380269)
scouts@devoerman.nl

Meer weten?

Explorers (15-18 jaar)

Scoutingroep De Voerman - Speltak ExplorersDe jongeren van 15 tot 18 jaar worden ‘explorers’ genoemd bij Scouting. Zij organiseren hun eigen activiteiten, maken hun eigen programma en zorgen dat de gehele groep goed loopt. Ze regelen bijvoorbeeld de financiën van hun speltak en verdiepen zich in verschillende vaardigheden. Ook kunnen ze ervoor kiezen om meerdere opkomsten te besteden aan een project.

Een typisch verschil tussen de explorers en de andere speltakken is dat de explorers geen leiding meer hebben, maar nu beschikking hebben over begeleiding. De begeleiding zorgt voor begeleiding bij alles wat nodig is, maar zorgt ervoor dat de invulling en uitvoer bij de leden liggen.

Opkomsttijden:
Vrijdag van 20:00 uur tot 22:00 uur

Teamleider:
Joppe (06-36504484)
explorers@devoerman.nl

Meer weten?

Stam (18 jaar en ouder)

Scoutingroep De Voerman - Speltak Stam

Zodra jeugdleden 18 jaar of ouder zijn is het mogelijk om (hulp)leiding en/of stam te worden. De stam fungeert als flexibele schil voor de groep en ondersteunt waar nodig. Dit kan een simpele taak, een middag hulpleiding bij onderbezetting of deelname aan een kamp.

Stamleden zijn doorgaans ervaren (oud)leden van de groep en zijn daarmee uitermate geschikt voor ad hoc ondersteuning of tijdelijke verlichting. Ze beschikken over veel ervaring, kennis van scoutingtechnieken en weten hun weg binnen de groep te vinden. Voor sommige (oud)leden is de rol als stamlid zeer geschikt omdat er geen wekelijkse verplichtingen zijn.

De stamleden zijn vrij om zelf activiteiten te organiseren. Dit hoeft niet altijd een ondersteunende karakter te hebben. Zo worden er geregeld spelletjesavonden georganiseerd, uitjes gepland en kroegen bezocht.

Opkomsttijden:
maandelijks, dagen en tijden verschillen.

Teamleider:
geen formeel aanspreekpunt.

Hoe zit dit?

Een opkomst openen en sluiten

Seizoensafsluiter 2022-2023Elke opkomst wordt klassikaal geopend en gesloten met het hele speltak. Alle leden gaan in een kring om de vlag staan, in uniform. Tijdens het openen vertelt de leiding wat we vandaag allemaal gaan doen. Tijdens het sluiten worden mededelingen gedaan over volgende opkomst, aankomende activiteiten, kampen en andere noemenswaardige bijzonderheden. Na het sluiten gaan alle leden weer naar huis.

Aanwezigheid en afmelden

Net als bij elk andere vereniging verwachten wij iedereen tijdens een opkomst of activiteit. Kan je kind een keer niet komen? Bel, app of mail dan op tijd naar de leiding van de speltak. Telefoonnummer kwijt? Kies hier de betreffende speltak voor het nummer van de teamleider.

Geinstalleerd worden binnen de vereniging

Welp wordt "geinstalleerd"Nieuwe leden worden officieel geïnstalleerd; ze horen er na deze ceremonie echt bij. Ouders, opa’s en oma’s en anderen zijn welkom om deze ceremonie mee te vieren. Meestal worden er meerdere kinderen tegelijkertijd geïnstalleerd. Van tevoren oefenen we het installeren met elkaar. Tijdens het installeren komt elk kind naar voren en geeft de linkerhand aan de leidinggevende. Met de rechterhand maakt het kind de Scoutinggroet en spreekt het de Scoutingbelofte uit. Het nieuwe lid krijgt het installatieteken, het speltakteken, het naambandje van de groep.
Ten slotte mag de das om!

Activiteiten & acties

Erehaag tijdens 4 mei dodenherdenking in Groningen

Erehaag tijdens 4 mei

Regelmatig organiseren we bijzondere activiteiten voor onze leden. Deze zijn op te delen in een aantal categorieen:

Maatschappelijke activiteiten
Denk aan het organiseren van de vrijmarkt tijdens Koningsdag en het ondersteunen bij de dodenherdenking op 4 mei. Ook lokale opruimacties zoals Lentekriebels vallen hier onder. Dit zijn activiteiten die bijdragen aan de maatschappij.

Regionale activiteiten
Regio Groningen organiseert jaarlijks activiteiten per speltak, met alle scoutinggroepen uit de regio. Zo gaan de welpen wel eens naar een kinderdisco of zwemmen. De scouts bijvoorbeeld schaatsen of vlotbouwen. Er kunnen ook kampen worden georganiseerd. Deelname aan de regionale activiteit wordt in het speltak zelf bepaald.

Hiken tijdens NHW

Hiken tijdens NHW

Landelijke activiteiten
Er worden ook grotere activiteiten georganiseerd, waarbij deelname niet per se verplicht is. Zo worden er jaarlijks Noordelijke Hike Wedstrijden (NHW) gehouden. Dit is een hike van meerdere dagen waar leden van De Voerman zelf op mogen inschrijven. De begeleiding tijdens een dergelijke activiteit wordt door de organisatie van NHW zelf geregeld. Het kan daarom heel goed zijn dat er geen leiding of stamleden van De Voerman betrokken zijn.

Acties
Jaarlijks worden er meerdere acties georganiseerd door de groep. Recente acties waren bloemenactie voor de verkoop van bloemen en een kookactie waar leden en leiding kookt voor betaalde gasten. Vaak is het doel het drukken van kampkosten. Leuke uitjes op (zomer)kamp zijn vaak prijzig, en om ouders niet de hoofdprijs te laten betalen worden acties ingezet om de kosten te drukken. De uitwerking van de acties en doelen verschillen per keer.

Veiligheid binnen de groep

Spelen in een veilige omgeving is belangrijk bij scouting. Kinderen en jongeren moeten zich in een uitdagende omgeving kunnen ontwikkelen door het spelen van het scoutingspel. Op het vlak van sociale veiligheid zijn er duidelijke afspraken gemaakt en worden er handvatten geboden. Tevens vragen wij elk jaar opnieuw een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan voor alle leiding, stamleden en bestuursleden. Ook fysieke veiligheid is van belang. Daarom worden er jaarlijks meerdere leiders op meerdaagse training gestuurd voor onder andere EHBO.

Meer weten?

Alles over kampen

Kamp en kamperen zijn elementen die bij scouting horen en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. In elke speltak worden jaarlijks meerdere kampen georganiseerd. Hier alles op een rij:

Noordelijk PinksterKamp

NPK (2010)

NPK (2010)

Waar: Marnewaard
Wanneer: Pinksterweekend

Het Noordelijk pinksterkamp is het grootste jaarlijks terugkerende scoutingkamp in Nederland en een van de grootste in Europa. Jaarlijks trekken bijna 4.000 deelnemers naar de Marnewaard om daar in meerdere dagen een kamp op te zetten, activiteiten te doen en vooral veel plezier te maken. De invullen van NPK verschilt per speltak. Per speltak worden de scoutinggroepen opgedeeld in subkampen, waar onderling wordt gestreden om elk jaar de beste te zijn.

Let op: onderstaande start en einddagen kunnen per speltak en per jaar verschillen. Vraag de leiding voor de actuele planning!

Welpen op kamperen tijdens NPKWelpen
De welpenleiding bouwt het kampterrein op, zorgt dat er tenten staan om in te slapen, een kampvuur om bij te zitten en centrale tent voor onderdak en materiaal. De jeugdleden komen vaak vrijdag aan en gaan maandag weer naar huis. Elk jaar wordt er een centrale thema bedacht waarin de kinderen helemaal in op gaan. Ze doen gezamenlijke activiteiten en strijden samen met andere welpengroepen in hun subkamp voor de eerste plek. NPK is een wedstrijd, maar gezelligheid en plezier staan voorop.

NPK: Keuken van de scoutsScouts
De scouts starten vaak vrijdagmiddag al en stoppen maandag. Bij de scouts zijn de leden zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van hun nederzetting. Per patrouille zetten ze de slaaptent op en bouwen een keuken om in te koken. Tijdens het kamp koken de patrouilles zelf, met alles wat er bij komt kijken: vuur maken, ingredienten bereiden, maaltijd koken en schoonmaken. Dagelijks komt “kampeervaardigheid” langs om de nederzetting en de patrouilles te scoren met punten. Aan het einde van het kamp wordt er duidelijk gemaakt welke scoutinggroep het beste heeft gepresteerd. Ook bij de scouts staan gezelligheid en plezier voorop.

NPK

NPK

Explorers
De explorers starten vaak vrijdagmiddag en stoppen maandag. Net als bij de scouts zijn de explorerleden zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van de nederzetting. Een groot verschil is echter dat de leden samen met de begeleiding bepalen hoe de nederzetting wordt ingericht en bouwen de leden en begeleiding gezamelijk het kampterrein op. Ook de explorers worden beoordeelt op het resultaat door de “kampeervaardigheid”.

Zomerkamp

Zomerkamp explorers (Tsjechie, 2018)

Zomerkamp explorers (Tsjechie, 2018)

Waar: Verschilt
Wanneer: Tijdens de zomervakantie

Elk jaar gaan de speltakken in de zomervakantie een weekje op kamp. Soms gaan speltakken samen, maar vaak heeft elk speltak een eigen plan. Waar, wanneer en de kosten verschillen per jaar. De welpen gaan vaak in Nederland op kamp, de scouts binnen de benelux of naar Duitsland en de explorers trekken geregeld Europa in naar bijvoorbeeld Tsjechie, Engeland of Zwitserland.

In tegenstelling tot NPK wordt er op zomerkamp geen complete nederzetting neergezet. Slechts de slaaptenten en een centrale leiderstent. Uiteraard verschilt dit per speltak en per jaar.

Benieuwd waar zomerkamp dit jaar heen gaat? Begin van het seizoen (september) worden de plannen voor aankomend zomerkamp bedacht en uitgevoerd. Vraag de leiding voor meer informatie.

Nieuwjaarskamp

NJK 2004

NJK 2004

Waar: Locatie verschilt, vaak in een kampeerboerderij
Wanneer: Januari 

Nieuwjaarskamp is een echte traditie van De Voerman. Elk jaar in januari gaat de groep met alle speltakken gezamelijk een weekend op kamp in een kampeerboederij. Elk jaar wordt er een commissie samengesteld die een thema bedenkt, locatie regelt en een globale planning voor alle speltakken opstelt. Zo wordt de opening en sluiting centraal met de hele groep gedaan. Evenals het ontbijt en avondeten. De invulling van de rest van de dagen verschillen per speltak. Vaak worden er meerdere gezamelijke activiteiten georganiseerd, zoals een gezamelijk spel.

NJK draagt bij aan het groepsgevoel van De Voerman. Leiding en leden hebben meer gelegenheid om contacten te zoeken met andere speltakken. Ook is er vaak een delegatie van de stam aanwezig, als ondersteuning, kookstaf en natuurlijk voor de gezelligheid.

Overige kampen

Per speltak worden er jaarlijks verschillende kampen georganiseerd. Vraag naar de leiding voor de geplande kampen van dit seizoen.

Wat moet je mee op kamp?

Elk kamp heeft eigen specifieke wensen wat je mee moet nemen en wat niet. In de mail met informatie over het kamp wordt er vaak ook een paklijst gedeeld. Een globale paklijst is hier te vinden.

Kampgeld

Het kampgeld is geen onderdeel van de contributie. Voor elk kamp moet dus extra betaald worden, dit gaat meestal naar een andere rekening dan de groepsrekening. Wat er betaald moet worden en waar het naar toe overgemaakt kan worden, krijg je apart bericht over van de leiding.

Het kampgeld komt dan ook geheel ten goede aan de kinderen die meegaan. Meestal worden er acties gedaan om het kampbedrag te verminderen.

Kleding en materiaal

Net als bij een sportteam zijn wij als scoutingvereniging ook herkenbaar. Daarom dragen we een ‘Scoutfit’. Alle kleding zit lekker en kan tegen een stootje; perfect dus om lekker buiten bezig te zijn en vies te worden. Voordat je kind geïnstalleerd is, mag het alleen nog de Scoutfitblouse dragen. Tijdens de installatie krijgt je kind de groepsdas en tekens voor op de blouse uitgereikt. Samen met een blauwe broek is het uniform compleet!

Wat krijg je van de groep en wat moet je zelf aanschaffen?

Wat krijg je van de groep:

Nieuwe leden krijgen bij het installeren de groene das en ons naambandje. Deze hoeven niet zelf aangeschaft te worden. Mocht dit wel nodig zijn dan gaat het om de donkergroene Das.

 

Wat moet je zelf aanschaffen?

Insignes en speltaktekens moeten wel zelf aangeschaft worden. Op een blouse hoort één Scouting Nederland insigne en één van de volgende speltaktekens:

Daarnaast moet elk lid een ScoutFit, wat ook per speltak verschillend is:

ScoutFit, waar te koop en hoe te dragen?

Elke speltak heeft een blouse in eigen kleur. Deze zogenoemde “ScoutFit” is door Scouting Nederland speciaal ontworpen om sneldrogend, vuilafstotend en ademend te zijn. Een ScoutFit moet elk lid zelf aanschaffen.

Linkje naar de ScoutShop:

Dragen van een blouse
De blouse is samen met je das onderdeel van je uniform. Iedereen draagt dit tijdens de opkomst, en met name tijdens het openen en sluiten van een opkomst. Ook sommige activiteiten vereisen dat je in uniform komt, bijvoorbeeld bij de dodenherdenking op 4 mei.

Alleen een das dragen
In de regel doen wij binnen de groep een das nooit af, tenzij je naar huis gaat. Tijdens kampen is vaak alleen bij het openen en sluiten een uniform vereist. Op andere moment is een das voldoende. Bij twijfel? Vraag de leiding.

Materiaal voor op kamp

Het hebben van goed materiaal is een dag en nacht verschil tijdens kampen en activiteiten. Maar wat is goed materiaal? Wat kun je beter thuislaten en wat is de moeite waard om mee te nemen? En moet het altijd de duurste optie zijn? Op de pagina materiaaladviezen hebben we alles op een rij gezet. Vragen? Neem gerust contact op met je leiding.

Financien en administratie

Alle kosten, verzekeringen en administratieve zaken op een rij.

Contributiekosten voor leden

De contributie voor onze leden bedraagt € 17,50 per maand voor welpen, scouts en explorers. Om gedoe te voorkomen is het ook mogelijk om een periodieke overschrijving in te stellen bij je bank. Zodoende ben je altijd bij.

Ons rekeningnummer is NL89ABNA0824816730 t.n.v. Stichting scouting De Voerman o.v.v. de naam van het lid.

Mochten er nog vragen zijn over de contributie, dan kun je contact opnemen met de penningmeester via penningmeester@devoerman.nl.

Ik ben ouder dan 18 en zit bij de stam. Wat kost dit?

Stamleden (18 jaar en ouder) betalen € 10,– per maand.

Hoe is scouting verzekerd?

Scouting Nederland heeft een collectieve verzekering. Deze kent een dekking voor particulier veroorzaakte schadegevallen en is aanvullend op de eigen aansprakelijkheidsverzekering. Ook heeft Scouting Nederland een ongevallenverzekering. Meer informatie staat op www.scouting.nl.

Hoe kan ik mij uitschrijven bij De Voerman?

Mocht scouting geen match zijn dan is het mogelijk om te stoppen bij de groep. Dit kan door een mail te sturen naar secretaris@devoerman.nl. Het is gebruikelijk om eerst de leiding te informeren over de keuze. De contributie voor aankomend kwartaal hoeft niet meer overgemaakt te worden. Controleer voor de zekerheid of er eventueel een periodieke overschrijving is ingesteld bij je bank.

Contact

Oudercontact

Goed contact met ouders vinden we belangrijk en verloopt vaak via een groepsapp in WhatsApp. Nog niet toegevoegd aan de groepsapp? Vraag de leiding tijdens de opkomst of stuur een berichtje naar de teamleider van de speltak.

Bijzondere activiteiten, acties en kampen worden vaak ook per e-mail gecommuniceerd.

Foto's en ander beeldmateriaal

Foto’s en video’s tijdens opkomsten, activiteiten en kampen worden vaak in de groepsapp met de ouders gedeeld. Soms komt het voor dat er foto’s op Social Media worden gezet, bijvoorbeeld op onze Facebook-pagina of Instagram-pagina. Op het inschrijfformulier is er gevraagd of er bezwaar is om beeldmateriaal op social media te zetten.  Heb je bezwaar op een gedeelde foto? Of is is een foto zonder toestemming gedeeld? Vraag dan direct de leiding om dit ongedaan te maken. Je kunt ook een formeel verzoek indienen via deze pagina.

Adres van De Voerman

Google MapsWijkcentrum Trefpunt
Beijumerweg 17
9723 AB Groningen

Contactgegevens

 • Voorzitter
  Rob Wiersema
  06-48561995
  bestuur@devoerman.nl
 • Secretaris
  Cor Blom
  06-41692510
  secretaris@devoerman.nl
 • Penningmeester
  penningmeester@devoerman.nl
 • Groepsbegeleider
  Robin Parengkuan
  groepsbegeleider@devoerman.nl
 • Speltakken 
  Klik hier en kies de speltak waar je contact mee wilt.