Geschiedenis

Twee jaar na de oprichting zegt hopman Paul Voerman: “Er is traditie in de Groene Troep”. Toch is het kenmerkend voor de troep en later van de groep dat we niet achterom kijken. We leren van de lessen uit onze geschiedenis. We doen er ons voordeel mee en kijken vooruit. We kijken naar morgen en we vragen ons af wat er achter gindse heuvel ligt. “Going Up!”Wij zijn horizonhunkeraars die het buitenleven zoeken met als motto: “De weg is beter dan de herberg”. Want buiten wacht het avontuur. En zo hebben we al ruim negentig jaren gebouwd aan de tradities in De Voermangroep.

Mijn actieve scoutingjaren beginnen in 1947 en eindigen in 1972. Van 1951 tot 1957 ben ik actief lid geweest van De Voerman bij de verkenners en bij de voortrekkers. Deze jaren zijn voor mijn geestelijke en maatschappelijke vorming van grote betekenis geweest. Waar ik later ook woonde of werkte, de band met De Voerman was sterk en bleef bestaan, tot op de dag van vandaag. Eens padvinder, altijd padvinder.

Met het verstrijken van de jaren en na de catastrofale brand die ook het omvangrijke Voermanarchief vernietigde, is de kennis van de groepsgeschiedenis sterk verminderd. In 1997 word ik voor het eerst gevraagd adressen van oud leden, naar foto’s en naar wetenswaardigheden uit de geschiedenis. In 2009 wordt ik opnieuw gevraagd naar de geschiedenis van de Groene Troep, nu door Cor Blom. Dat is een goede reden een beknopte geschiedenis van De Voerman te schrijven, met een accent op “beknopt” en de sluier op te lichten van enkele (uit een groot aantal) Groene Groepbegrippen, die omgeven zijn door kleur en door een waas van mystiek en geheimzinnigheid.

De groepsgeschiedenis begint met kleur: Groen is de kleur van onze halsdoek en die kleur geeft ons de naam De Groene Troep. “De Rode Schakel”, het fascinerende verhaal dat de aanleiding is tot oprichting van de vriendengroep “De Groene Schakel”. Wat was eigenlijk de “Endurance”, het “Zilveren tentje”, de “Isabellatocht”, of de “Bruine Mok” en de “Groene Kachelpijp”? Wie weet nog te vertellen over de “Zwarte Hand? Wat deed Groene Troepoprichter Jan Barend Swierenga in 1923 in Rotterdam? Wie weet nog te vertellen over Paul Voerman? Wie is vanaf 1946 tot op heden onafgebroken lid van De Voermangroep? En dan is er nog de “Blauwe Kist”….?

Het is februari 2009 als ik begin aan de beknopte geschiedschrijving, vol kleur en mystiek van de Groene Groep, De Voerman, groep IV, Groningen. Een groep met traditie.

Oeds Helmhout
5 april 2009

Vanaf de Groene Troep tot aan nu…

1 juli 1917

Oprichting van onze groep

Drie jongens (Ritzen, Oudens en Jan Barend Swierenga) beginnen in de stad Groningen een vierde padvinderstroep voor jongens van 11 tot 16 jaar. Ze kiezen een groene halsdoek. Troep IV, de Groene Troep is een feit.

1920

Verschijning van “De Voerman”

Op 1 september 1920 verschijnt het eerste nummer van een wekelijks mededelingenblad voor de Groene Troep. Het blad wordt in prachtig handschrift geschreven door de heer Swierenga Sr., (de vader van Jan Barend en Roelof) en wordt vermeerderd door middel van cyclostyldruk. Jan Barend verzint een naam en noemt het mededelingenblad “DE VOERMAN”. Algemeen wordt aangenomen dat hij met deze naam de man bedoelt die als voerman op de bok zit en de wagen bestuurt met de leidsels in zijn handen.

1924

Zomerkamp Folkstone

De troep gaat naar het buitenland, Zomerkamp in het Engelse Folkstone.

1927

10-jarig jubileum

De Groene Troep viert haar 10-jarig bestaan. Er wordt op de binnenplaats van het Prinsenhof een officiële troepfoto gemaakt.
Naast de Groene Groep waren er nog andere groepen actief aan de Prinsenhof: de Oranje Groep (Medusa), de Blauwe Groep (Havik) en later de Grijze Groep (Rabenhaupt).

1928

Isabellatocht

Voortrekkers (oudere verkenners) maken de avontuurlijke “Isabellatocht” naar de Luxemburg. Uit de Houtduivenpatrouille ontstaat een nieuwe padvinderstroep met grijze troep halsdoek, later bekend als de Rabenhauptgroep.

1932

Van Troep naar Groep

De troep krijgt er een welpenhorde bij, bedoeld voor jongens van 8 tot 12 jaar. Daarmee is de troep IV een GROEP geworden.

1936

Groepsyell

Onze groep krijgt de groepsyell “Ra ra djip djip fijn….”

1937

Formele registratie als "De Voerman"

Alle Nederlandse padvindersgroepen moeten een naam kiezen. De Groene Groep heet voortaan “DE VOERMAN”, groep IV Groningen. De Voermangroep gaat naar de Wereldjamboree in Vogelenzang.

1941

Robert Baden-Powell †

Robert Baden-Powell, de stichter van scouting, is in Kenia overleden.

1946

Jan Boersma werd lid

In 1946 werd Jan Boersma lid van De Voermangroep.

1952

35-jarig jubileum

De Voermangroep bestaat 35 jaar. Welpen en Verkenners houden hun zomerkampen op kampeerterrein De Leemkûle bij Hattem.

1953

Jaap Bouma verlaat De Voerman

De bij de verkenners populaire Hopman en Groepsleider Jaap Bouma verlaat De Voermangroep in april 1953. Baas Watze Hiddema fungeert tot november 1953 als hopman.

1957

40-jarig jubileum

De Groene Groep bestaat 40 jaar. Het groepsnieuwjaarsdiner wordt traditiegetrouw door de voortrekkers verzorgd.

1957

Naar Engeland en de "Jubileum Jamboree"

Scouting bestaat 50 jaar en het is 100 jaar geleden dat Baden-Powell werd geboren. Dit wordt gevierd met de "Jubileum Jamboree" in Sutton Park, England.
De Voermantroep vierde haar 40-jarig jubileum en heeft haar zomerkamp in Engeland (“Rough Close” bij Coventry) gehouden.

1959

Jan Barend Swierenga treedt af als groepsleider

In april treedt de medeoprichter van De Voerman oûbaas Jan Barend Swierenga af als groepsleider en zal kort daarop de Groene Groep (en daarmee de padvinderij) verlaten. Baas Watze Hiddema volgt Swierenga op als groepsleider.

1961

Hopman Karel Budde wordt opgevolgd door Jan Boersma

De troep gaat in 1961 naar de Ardennen. Troepleiding: hopman Karel Budde, en 3 vaandrigs: Jan Boersma, Henk Boekholt en Henk Koning. Hopman Budde maakt een 8mm. smalfilm van dit zomerkamp.
Na dit zomerkamp verlaat hopman Karel Budde de Voermantroep en wordt als hopman opgevolgd door Jan Boersma.

1967

50-jarig jubileum

De Voermangroep bestaat een halve eeuw! Op de Padvindersboerderij in Ommen is een drukbezochte reünie met een feestelijke avond in het Rambonnethuis.

1971

Karel Budde naar Gilwell Ada’s Hoeve in Ommen

Karel Budde en zijn vrouw Marty Budde-Wierenga (voorheen leiders in de Voermangroep) worden beheerders van Gilwell Ada’s Hoeve in Ommen, als opvolgers van het echtpaar Wijnmalen-de Jong.

1973

Ontstaan Scouting Nederland

Scouting Nederland ontstaat uit een fusie van vier padvinders/sters organisaties.

1975

Jan Barend Swierenga †

Dit jaar overlijdt Jan Barend Swierenga, de laatste van de drie oprichters van de Groene Groep.

1992

Afbranden van "De Boerderij"

Een grote brand vernietigt het Groephuis van De Voermangroep evenals het omvangrijke Voermanarchief met de geschreven en gefotografeerde geschiedenis van de Groene Groep.

1997

80-jarig jubileum

Op 12 april 1997 viert de Voermangroep haar 80-jarig bestaan met allerlei scoutingactiviteiten, een gezamenlijke maaltijd en een feestavond in- en bij haar groepsgebouw in het Groninger Beijum, in aanwezigheid van veel oud-leden.

29 september 2012

Karel Budde †

Karel Budde overlijdt op 81-jarige leeftijd. In zijn beginjaren was hij nauw betrokken bij De Voerman. Vanaf 1971 tot 1993 heeft hij samen met zijn vrouw Marty het beheer van de Ada's Hoeve op zich genomen.

1 juli 2017

100-jarig jubileum

30 juni 2017 werd het lokaal van De Voerman gevuld door genodigden, om gezamenlijk klokslag 23:59:59 het 100-jarig jubileum te luiden.

12 september 2017

Jan Boersma †

Tot op hoge leeftijd hield Jan Boersma contact met De Voerman. Hij overleed 12 september 2017 op 87-jarige leeftijd.

2 september 2019

Nieuw logo

De groep heeft uit 15 verschillende ontwerpen een nieuw logo gekozen. Het nieuwe logo bestaat uit het bekende leliesymbool (ook wel “Fleur de lis” genoemd) met daarvoor een os. Een dik touw omringt wat ons als groep verbindt.

18 februari 2022

Oeds Helmhout †

Oeds was iemand die zijn hele leven betrokken was bij de groep. De laatste jaren stonden vooral in het teken van het in kaart brengen van onze geschiedenis. Oeds overleed 18 februari 2022 op 83-jarige leeftijd.

Lees meer over de geschiedenis van De Voerman

1907-1941

Er is een traditie in de groene groep.

1945-2007

Herpakken na de oorlog.

De Rode Schakel

Een vriendenkring met een wachtwoord.

Saluut

…aan mijn Voermanleiders.