Scoutinggroep de Voerman

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Binnen De Voerman worden afspraken gemaakt. Je kunt ze beschouwen als huisregels die zorgen voor binding en verantwoording. Eigenlijk zijn het voorwaarden voor goed functioneren in de organisatie. Deze afspraken zijn bij onze vereniging vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Ons huishoudelijk reglement wordt tijdens de groepsraad vastgesteld en is per e-mail op te vragen bij de secretaris.