Scoutinggroep de Voerman

De Boerderij

De Voerman heeft lange tijd een eigen gebouw gehad. In 1992 brandde het voormalige gebouw “de boerderij” af waarin ook De Voerman haar onderkomen had. Sindsdien is op dezelfde plaats activiteitencentrum Het Trefpunt als het jeugdcentrum van Beijum gebouwd. Hierin wordt door De Voerman een ruimte gehuurd. Tot vandaag de dag wordt binnen de Voerman nog altijd gebruik gemaakt van de term “de boerderij”.

Op zoek naar een nieuw gebouw!

Omdat binnen het gehuurde gebouw geen mogelijkheden zijn voor overnachtingen en bijv. late stambijeenkomsten, zijn wij op zoek naar een eigen gebouw op een voor scouting geschikte locatie. Dit kan een gebouw zijn met bijv. andere gebruikers om de lasten zo laag mogelijk te houden. Hierover vindt overleg plaats met andere organisaties en de gemeente.

Het nieuwe pand zal mogelijkheden geven voor alle speltakken in een uitdagende omgeving: het Beijummerbos, weilanden, sloten. We zullen meer kinderen aan scouting kunnen laten deelnemen en op die manier onze waarde voor Beijum, de Hunze, Van Starkenborgh en Bedum kunnen vergroten.