Algemene informatie

Opkomsten

Elke schoolweek hebben de  verschillende speltakken opkomst. Vrijblijvend meekijken? Neem contact op met de leiding! De opkomsten per spetak:
Welpen – Zaterdag 11:00 – 13:00
Scouts – Zaterdag 13:30 – 16:30
Explorers – Vrijdag 19:30 – 22:00

Contributie

De contributie voor onze leden bedraagt € 15,– per maand voor welpen, scouts en explorers. Naast deze speltakken bestaat er nog de zogenaamde Stam, hierin hebben leden zitting die ouder zijn dan 18 jaar. Voor deze speltak bedraagt de contributie € 7,– per maand. (Vastgesteld tijdens de ALV 2017).

Een keer per kwartaal wordt een mail verstuurd voor de betaling van de contributie.
Hiervoor vragen wij onze leden of ouders van onze jonge leden de inning van de contributie automatisch te laten verlopen. Dit kun je zelf regelen via de bank of via internetbankieren. Zo blijf je zelf de regie houden.

Ons rekeningnummer is NL89 ABNA 0824816730 t.n.v. Stichting scouting De Voerman o.v.v. de naam van het lid.

Mochten er nog vragen zijn over de contributie, dan kun je contact opnemen met de penningmeester via penningmeester@devoerman.nl.

Adres

 • Clubhuis
  Trefpunt
  Beijumerweg 17
  9737AB Groningen
 • Postadres
  Scouting De Voerman
  Postbus 60113
  9703BC Groningen

Meer over De Voerman

De Boerderij

Ons clubgebouw tot 1992…

Paklijst

Wat moet er mee?

Speltakken

Maak kennis met de speltakken

Kom in actie!

Doe mee, wordt jeugdlid, leiding of sponsor!