6 september 2023 Secretaris

Hoe wij omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Bij De Voerman hebben wij veiligheid en vertrouwen hoog in het vaandel staan. In dit bericht lees je meer over hoe wij de kans op grensoverschrijdend gedrag minimaliseren en hoe er gehandeld wordt bij misstanden.
Intake, begeleiding en VOG
Wij vinden het belangrijk om te weten wie er elke week voor de groep staat. Hierom krijgt een potentieel nieuwe leiding een intakegesprek met onze groepsbegeleider en een periode van begeleiding. Indien iemand geinsteresseerd is om leiding te worden en niet bekend is binnen onze vereniging, wordt de aanvraag eerst in het bestuur gecontroleerd en beoordeeld voordat er een kennismaking plaatsvindt. Bij twijfel over de achtergrond nemen wij contact op met de regio (zie ‘Contact met regio..’). Tevens wordt er elk jaar voor alle leiders en stafleden een nieuwe Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd en geregistreerd. Elk jaar volgen een aantal leiding een cursus waarbij zaken als grensoverschrijdend gedrag en sociale veiligheid aan bod komen.

Contact met regio en Scouting Nederland
Kenmerkend binnen scouting zijn de onderlinge contacten met andere scoutinggroepen. Zo maakt het bestuur deel uit van de regio-bestuursapp waar potentiele misstanden en waarschuwingen direct worden gedeeld en besproken. Ook onze speltakken (welpen, scouts, explorers) hebben regionaal contact met andere scoutinggroepen.
 
Vertrouwenspersonen
De Voerman heeft twee vertrouwenspersonen. Christiaan Postema en Marianne Luinstra. Beide zijn bekend met scouting en staan op verschillende afstanden van de groep. Ga naar devoerman.nl en navigeer naar Beleid & Veiligheid > Vertrouwenspersoon voor meer informatie en contactgegevens van de contactpersonen.
Hoe te handelen bij grensoverschrijdend gedrag
Er zijn drie routes om de drempel zo laag mogelijk te houden:
  1. Contact opnemen met het bestuur
    Dit kan bij voorkeur per mail naar bestuur@devoerman.nl. Door hier naartoe te mailen hebben alle bestuursleden inzage in de mail. Daarmee heb jij zwart-op-wit hoe en wanneer er contact gezocht is.
  2. Contact opnemen met een vertrouwenspersoon
    Indien discreet contact wenselijk is kun je een vertrouwenspersoon naar keuze bellen of mailen.
  3. Contact opnemen met een leiding
    Wanneer een leiding als vertrouwd persoon wordt beschouwd is het uiteraard ook mogelijk hier contact mee op te nemen. Vervolgens zal dit, indien nodig, besproken worden met (iemand van) het bestuur of de vertrouwenspersoon.
Meer informatie
Mocht je meer willen weten of vragen hebben naar aanleiding van deze mail of de documentaire, neem dan gerust contact met ons op door te reageren op deze mail, of bespreek het met de leiding. Bekijk ook de reactie van Scouting Nederland op de documantaire of lees meer over de sociale veiligheid.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur
Cor Blom
Secretaris