Toneelspel in vijf bedrijven

De grote zaal van de Harmonie (die nu niet meer bestaat) was op zaterdagavond 28 maart 1953 geheel gevuld. De Voermangroep vierde haar zevende lustrum met een jubileumproductie van ongekend niveau. Welpen, verkenners, voortrekkers, leiders en leidsters werden acteurs. De Voermanleden hathi Bert Evenhuis en baas Herman Berghuis hadden het stuk van Wolf Durian “Kai aus der Kiste” vertaald en aan het Nederlandse toneel aangepast. Voortrekkers onder leiding van baas Watze Hiddema timmerden een extra toneel boven het bestaande en schilderden de decors. Wekenlang werd gerepeteerd onder de regie van Berghuis en Evenhuis.

Radio Noord hield een vraaggesprek met hopman Karel Budde en Hathi Bert Evenhuis:
“Wij, padvinders-van-de-buitenlucht, zullen proberen ons toneeldebuut enigszins te rechtvaardigen. Wij zullen spelen, wij zullen proberen u tijdens ons spel te vergeten om weer wakker te worden uit deze gemeenschappelijk beleefde droom van jeugd en kameraadschap door uw applaus….”, aldus Karel Budde.

Je kunt met recht spreken van een monsterproductie, zowel in materieel als financieel opzicht. Alle padvinders en padvindsters uit het noorden en veel ouders keken zich de ogen uit. Het applaus was niet te stoppen. Artistiek en technisch was het een ongekend hoogtepunt en het Nieuwsblad van het Noorden schreef een lovende recensie.

Na afloop was er een groot Jubileumbal met de muzikale medewerking van het Groninger Padvinders Districtorkest, de Pamuco’s.

Opnieuw had De Voerman een bijdrage aan haar rijke traditie toegevoegd.

Oeds Helmhout

Geef een reactie