11 maart 2015 Cor

Jantje Beton collecteweek!

In 2015 vindt de collecte plaats van 9 t/m 14 maart. Deelnemers mogen 50% van de opbrengst houden voor de jeugdactiviteiten van de club, vereniging of stichting. De andere 50% besteedt Jantje Beton aan buitenspeelprojecten in verarmde speelbuurten. De hele week zijn ’s avonds vrijwilligers in het gebouw aanwezig om de collectebussen uit te geven en weer in te nemen. Neem voor meer informatie contact op met je speltakleiding.