Een comité (meervoud comités) is een groep personen die zich samen inzetten voor een bepaalde taak of een bepaald doel. Voorbeelden van comités zijn actiecomités, buurtcomités en herdenkingscomités.

Een comité is vergelijkbaar met een commissie, maar een commissie werkt doorgaans binnen het kader van een omvattende organisatie die de commissie heeft ingesteld. Een comité wordt meestal gevormd als een grote groep mensen samen iets wil bereiken, maar zich realiseren dat het niet werkbaar is om direct met heel veel mensen tegelijk aan de slag te gaan. Dan wordt er een kleinere groep personen aangewezen die samen het comité vormen en voor de hele gemeenschap de praktische zaken moet gaan regelen.

Binnen De Voerman zijn de volgende Comités actief:

 • Bouwcomité
  Sinds “De boerderij” niet meer bestaat en De Voerman een lokaal moet huren om haar scoutingactiviteiten voort te zetten zijn we druk bezig met het zoeken naar een nieuw gebouw. Dit vergt veel tijd, energie, specifieke kennis en een groot kennissenkring. Op dit moment bestaat dit comité uit:
  – Herman Blom
  – Marieke Lauwen
  – Masja Heijne
 • Jubileum 100 jaar bestaan
  In 2017 bestaat de Groene Groep 100 jaar! Dat moet gevierd worden, maar hoe? Daar gaat het jubileumcomité antwoord op geven. Op dit moment bestaat dit comité uit:
  – Sabine van der Kolk

Geef een antwoord