B E I J O P R V W
2 april 2018 Secretaris

Wij versagen nimmer

Het motto van de allereerste patrouille van De Groene Groep, De Rossen, luidde: “WIJ VERSAGEN NIMMER!”. Vrij vertaald: “Wij falen nooit”. Dit is lange tijd het groepsmotto gebleven.

Het motto werd ook gebruikt door de loopteam van De Voerman tijdens de SamenLoop Voor Hoop in Groningen – 2016.

Related Onderwerpen

, ,