Scoutinggroep De Voerman

ALV 28 april

Dinsdagavond 28 april is er om 20:00 uur ons jaarlijkse ALV voor leden, ouders en betrokkenen van de groep. Door aanwezig te zijn kunt je meer (in)zicht krijgen op alles wat er rond onze vereniging gebeurt.

Onze activiteiten, plannen voor de toekomst, financiële inzichten en ins en outs van de verschillende speltakken (welpen, scouts, explorers en de stam).

De planning vanaf 20.00 uur:

  • Opening en welkom
  • Bestuurssamenstelling /vacature secretaris
  • Toelichting op de financiële stukken
  • Zicht op het afgelopen en het komende jaar
  • Berichten van de speltakken (welpen, scouts, explorers, stam)
  • Verrassing vanuit het bestuur
  • Rondvraag

21.30 uur Sluiting van de vergadering.

Na de sluiting is het mogelijk samen nog een glaasje te drinken.

We hopen jullie allemaal op 28 april te ontmoeten om 20.00 uur in onze ruimte in het Trefpunt. Koffie en thee staan vanaf 19.45 uur klaar.

Namens het bestuur,
Arjan de Vries, Marieke Laauwen, Yvonne Walstra, Maarten Praamstra, Margriet Oosterhuis en Dennis Vesper

In memoriam: Gabri Boonstra 1974-2011

gabri_4

Op donderdagavond 15 december 2011 is Gabri Boonstra overleden. Gabri is een bekende binnen De Voerman. Hij is begonnen als jeugdlid, waarna hij stamlid en begeleiding is geweest. Samen met een groep voermanleden hebben ze “De Heeren van de Lemniscaat” opgericht, een opzichzelfstaande stamvereniging. Dat Gabri altijd betrokken is gebleven bij De Voerman blijkt uit zijn rol als begeleiding bij de explorers enkele jaren geleden. Zo is hij als begeleiding mee geweest met ons jubileumkamp in 2007 en heeft de taak als begeleiding een tijd doorgezet.

gabri_1

14962710_lem

14962990

14963013

gabri_3

14963017

Jantje Beton collecteweek!

In 2015 vindt de collecte plaats van 9 t/m 14 maart. Deelnemers mogen 50% van de opbrengst houden voor de jeugdactiviteiten van de club, vereniging of stichting. De andere 50% besteedt Jantje Beton aan buitenspeelprojecten in verarmde speelbuurten. De hele week zijn ‘s avonds vrijwilligers in het gebouw aanwezig om de collectebussen uit te geven en weer in te nemen. Neem voor meer informatie contact op met je speltakleiding.