Informatie

Contributie

De contributie voor onze leden bedraagt € 13,– per maand voor welpen, scouts en explorers. Naast deze speltakken bestaat er nog de zogenaamde Stam, hierin hebben leden zitting die ouder zijn dan 18 jaar. Voor deze speltak bedraagt de contributie € 18,– per kwartaal. (Vastgesteld tijdens de ALV 2011)

Een keer per kwartaal wordt een mail verstuurd voor de betaling van de contributie.
Hiervoor vragen wij onze leden of ouders van onze jonge leden de inning van de contributie automatisch te laten verlopen. Dit kun je zelf regelen via de bank of via internetbankieren. Zo blijf je zelf de regie houden.

Ons rekeningnummer is 82 48 16 730 t.n.v. Stichting scouting De Voerman o.v.v. de naam van het lid. Geef het wel even door aan de penningmeester via onderstaand emailadres zodat hij er van op de hoogte is en er geen mail meer verstuurd wordt.

Mochten er nog vragen zijn over de contributie, dan kun je contact opnemen met de penningmeester via penningmeester@devoerman.nl.

Adres

 • Clubhuis
  Trefpunt
  Beijumerweg 17
  9737AB Groningen
 • Postadres
  Scouting De Voerman
  Postbus 60113
  9703BC Groningen