Een saluut aan mijn Voermanleiders

De Voermangroep heeft zich altijd onderscheiden in het voortbrengen van toegewijde welpen- en verkennersleiders. Mijn verkennersjaren worden gekenmerkt door het leiderschap van de drie B’s: Bouma. Budde en Boersma.

Groningers zijn doorgaans niet scheutig met complimenten en bedankjes. Te vaak worden mooie woorden en herinneringen uitgesproken als het te laat is. Daarom hier deze woorden in dit geschiedenisoverzicht.

Toen Jaap Bouma, Karel Budde en Jan Boersma leiding gingen geven in de Voermantroep waren zij zich niet bewust dat het een roeping was. Zij vonden hun weg. Jong als zij waren hebben zij gegeven wat je van verkennersleiders mag verwachten: Zij wezen ons de richting in het Spel van Verkennen. Ze eisten, toonden waardering, moedigden aan en toonden menselijkheid. Zij improviseerden en namen verantwoordelijkheid. Zij boden een luisterend oor. Zij zullen toen nooit beseft hebben hoe zij zorgden voor ons en vorming gaven aan onze jeugd. Bouma, Budde en Boersma leverden als verkennersleiders onbewust een bijdrage aan de vorming van beschaafde mensen.

In mijn werkkamer hangt een tekening met de afbeelding van een verkennersleider die een welp het pad wijst naar boven. De berg op. De titel van de plaat is: “Going Up!” Ik zie deze afbeelding en titel als tekenend voor de betekenis van onze verkennersleiders in mijn verkennerstijd. Ik ben hen dankbaar dat zij mij en zoveel andere jongens de weg hebben gewezen. Wij zijn door hen geïnstalleerd in aanwezigheid van de al geïnstalleerde verkenners en zijn daarmee opgenomen in de wereldbroederschap van padvinders.

Zwervend op de weg naar het levensgeluk heb ik vaak met warme gevoelens en dankbaarheid teruggekeken op mijn jaren als padvinder en in mijn leven heb ik steun gehad aan onze wet en belofte want:

Onze wet is de Padvinderswet

en wij hebben beloofd:

“Op mijn eer beloof ik ernstig te zullen trachten:
Mijn plicht te doen tegenover God en mijn Land,
Iedereen te helpen, waar ik kan,
De Padvinderswet te gehoorzamen.

– Oeds Helmhout