De start van een traditie

Twee jaar na de oprichting zegt hopman Paul Voerman: “Er is traditie in de Groene Troep”. Toch is het kenmerkend voor de troep en later van de groep dat we niet achterom kijken. We leren van de lessen uit onze geschiedenis. We doen er ons voordeel mee en kijken vooruit. We kijken naar morgen en we vragen ons af wat er achter gindse heuvel ligt. “Going Up!”Wij zijn horizonhunkeraars die het buitenleven zoeken met als motto: “De weg is beter dan de herberg”. Want buiten wacht het avontuur. En zo hebben we al ruim negentig jaren gebouwd aan de tradities in De Voermangroep.

Mijn actieve scoutingjaren beginnen in 1947 en eindigen in 1972. Van 1951 tot 1957 ben ik actief lid geweest van De Voerman bij de verkenners en bij de voortrekkers. Deze jaren zijn voor mijn geestelijke en maatschappelijke vorming van grote betekenis geweest. Waar ik later ook woonde of werkte, de band met De Voerman was sterk en bleef bestaan, tot op de dag van vandaag. Eens padvinder, altijd padvinder.

Met het verstrijken van de jaren en na de catastrofale brand die ook het omvangrijke Voermanarchief vernietigde, is de kennis van de groepsgeschiedenis sterk verminderd. In 1997 word ik voor het eerst gevraagd adressen van oud leden, naar foto’s en naar wetenswaardigheden uit de geschiedenis. In 2009 wordt ik opnieuw gevraagd naar de geschiedenis van de Groene Troep, nu door Cor Blom. Dat is een goede reden een beknopte geschiedenis van De Voerman te schrijven, met een accent op “beknopt” en de sluier op te lichten van enkele (uit een groot aantal) Groene Groepbegrippen, die omgeven zijn door kleur en door een waas van mystiek en geheimzinnigheid.

De groepsgeschiedenis begint met kleur: Groen is de kleur van onze halsdoek en die kleur geeft ons de naam De Groene Troep. “De Rode Schakel”, het fascinerende verhaal dat de aanleiding is tot oprichting van de vriendengroep “De Groene Schakel”. Wat was eigenlijk de “Endurance”, het “Zilveren tentje”, de “Isabellatocht”, of de “Bruine Mok” en de “Groene Kachelpijp”? Wie weet nog te vertellen over de “Zwarte Hand? Wat deed Groene Troepoprichter Jan Barend Swierenga in 1923 in Rotterdam? Wie weet nog te vertellen over Paul Voerman? Wie is vanaf 1946 tot op heden onafgebroken lid van De Voermangroep? En dan is er nog de “Blauwe Kist”….?

Het is februari 2009 als ik begin aan de beknopte geschiedschrijving, vol kleur en mystiek van de Groene Groep, De Voerman, groep IV, Groningen. Een groep met traditie.

– Oeds Helmhout
5 april 2009